La selecció de continguts (content curation)

La selecció de continguts, coneguda en anglès com la content curation, és la tria de continguts, manual o instrumental, en funció d’uns determinats paràmetres. Es pot fer a les xarxes socials o en blogs i webs. Sovint mal utilitzada, no s’escapa de moltes crítiques. La “curació” de continguts, no es limita a buscar continguts interessants, sinó que  també fa recerca activa de tendències. Continua llegint «La selecció de continguts (content curation)»

Revolució Social Mass Media

citizen journalismInternet i les xarxes socials han canviat la dinàmica de molts negocis i professions. Un dels col·lectius més afectats és el dels periodistes i de retruc tots els mitjans de comunicació de masses (Mass Media) com els diaris, la ràdio i la televisió. Aquests canvis s’han produït a diferents nivells, tant en la forma de treballar i fer el seguiment de la informació, com en la manera de fer-la arribar al gran públic.

Continua llegint «Revolució Social Mass Media»