En la dark web, el teu compte Facebook val 75$

Segons un treball d’investigació de Privacy Affairs dels preus practicats en la Dark Web, les nostres dades financeres i els  nostres comptes de xarxes socials tenen més valor pels pirates que per nosaltres.

Continua llegint «En la dark web, el teu compte Facebook val 75$»